Doelstelling

Mensenleven probeert te stimuleren verder te kijken dan wat er op het eerste gezicht is, te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Mensenleven zet aan tot bewustwording, we zijn allemaal een onderdeel van deze samenleving en we hebben een keuze hoe we dit invullen. We zetten aan tot out of the box denken, buiten de lijntjes kleuren, maar altijd met respect voor anderen.


We prikkelen deze ontwikkeling door te laten ondervinden hoe je, met wederzijds respect als basis, kritisch kunt zijn en je mening mag vormen.

Door het geven van gastlessen en met diverse lesmaterialen en boeken stimuleren wij nieuwsgierigheid naar jezelf en de wereld waarin we leven.